העגלה ריקה

במציאות כמו שלנו עדיף שיהיה עליך ספריי פלפל